Informacja dla czarterujących jachty

Od dnia 25 kwietnia 2013 wszystkie jachty komercyjne (czyli między innymi jachty odpłatnie udostępniane bez załogi) muszą spełniać wymagania wynikające z zmienionej ustawy o bezpieczeństwie morskim. Dla osób planujących rejsy na wyczarterowanym jachcie najistotniejszym będzie, że w dokumentach jachtu musi zostać zamieszczona informacja o składzie załogi (wcześniej nie zawsze taki dokument był wymagany).

Dyrektorzy Urzędów Morskich ustalili, że dla jachtów minimalnym składem załogi będzie jachtowy sternik morski + żeglarz jachtowy

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Transportu, przepisy odnośnie wyszkolenia i kwalifikacji załóg jachtów komercyjnych nie będą miały zastosowania do jachtów komercyjnych udostępnianych bez załogi. Żeglugę będzie można nimi prowadzić posiadając co najmniej odpowiednie kwalifikacje sportowe.

Interpretując ten zapis można stwierdzić, że wystarczy jak jedna osoba na pokładzie będzie miała odpowiedni patent żeglarski. Należy jednak pamiętać, że wynika to z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa, zaś nie z konkretnego aktu prawnego. Zalecamy więc aby czarterujący zadbał o skład załogi zgodny z ustaleniem Dyrektorów Urzędów Morskich.

JMaster.pl - szkolenia dla każdego