Informacje

Zasady uczestnictwa w rejsach oraz szkoleniach żeglarskich

 1. Zasady ogólne
  1. Poniższe zasady dotyczą wyłącznie rejsów i szkoleń organizowanych przez JMaster.pl. W niektórych przypadkach organizatorami są osoby współpracujące lub czarterujące od nas jachty. Jeżeli organizatorem jest JMaster.pl, to wpłata następuje na konto firmy. Jeżeli organizatorem jest ktoś inny, to indywidualnie umawia się on z uczestnikiem.
  2. W rejsach oraz szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na pracę w charakterze członka załogi. Udział osób niepełnoletnich wymaga wcześniejszych ustaleń z organizatorem.
  3. Terminy i trasy rejsów morskich ustala Organizator.
  4. Podane trasy rejsów mają charakter orientacyjny. Ostateczną decyzję o zawinięciu do konkretnego portu podejmuje kapitan, kierując się względami bezpieczeństwa jachtu i załogi oraz dobrą praktyką morską.
 2. Uczestnictwo
  1. Rezerwacja miejsca następuje w oparciu o kolejność zgłoszeń. Jeżeli nie ustalono inaczej, to zaliczka wynosi 30% kosztu uczestnictwa. Należy ją wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania informacji o sposobie jej przekazania. W przypadku braku miejsc osoba zapisywana jest na listę rezerwową.
  2. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to koszt uczestnictwa NIE zawiera dojazdu, opłat portowych, zakupu paliwa do jachtu, wyżywienie itp. Koszt te są pokrywane przez załogę i zależą od rejonu pływania, standardów żywieniowych oraz możliwości organizacyjnych uczestników.
  3. Uczestnicy rejsu zostają zaokrętowani w charakterze członków załogi. O funkcji i obowiązkach członka załogi decyduje kapitan. Członkowie załogi zobowiązani są do wykonywania poleceń kapitana. Od wydanego polecenia przysługuje prawo odwołania, po jego wykonaniu.
  4. Uczestnicy są zobowiązani zabrać ze sobą odzież adekwatną do rejonu pływania (w tym nieprzemakalne obuwie, sztormiak, śpiwór itp.)
  5. Wpłacenie zaliczki jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Rezygnacja
  1. Rezygnacja z udziału następuje na skutek:
   1. Pisemnego (mail) oświadczenia o rezygnacji.
   2. Nie dokonania wpłat w ustalonym terminie.
   3. Na wniosek kapitana w przypadku odmowy pokrycia przypadającej na daną osobę kosztów artykułów spożywczych, opłat portowych itp.
   4. Nie stawienia się w porcie zaokrętowania w dniu rozpoczęcia
   5. Wyokrętowania przed datą zakończenia
  2. Osoba rezygnująca z udziału może wskazać nowego uczestnika (spełniającego wymagania opisane w punkcie 1.2), który będzie mógł w całości wykorzystać wpłaconą wcześniej kwotę. Jeżeli rezygnacja nastąpi 60 dni przed rozpoczęciem lub gdy organizatorowi uda się zapełnić zwolnione miejsce, zwracana jest wpłacona wcześniej kwota pomniejszona o zaliczkę.
  3. W przypadku nie odbycia się rejsu/szkolenia w winy organizatora (awaria jachtu, brak kapitana, niewystarczająca ilość zgłoszeń itp.), zwracana jest całość wpłaconej wcześniej kwoty.
JMaster.pl - szkolenia dla każdego