Informacje

Zasady uczestnictwa w rejsach oraz szkoleniach żeglarskich

 1. Zasady ogólne
  1. Poniższe zasady dotyczą wyłącznie rejsów i szkoleń organizowanych przez JMaster.pl. W niektórych przypadkach organizatorami są osoby współpracujące lub czarterujące od nas jachty. Jeżeli organizatorem jest JMaster.pl, to wpłata następuje na konto firmy. Jeżeli organizatorem jest ktoś inny, to indywidualnie umawia się on z uczestnikiem.
  2. W rejsach oraz szkoleniach mogą brać udział wyłącznie osoby, których stan zdrowia pozwala na pracę w charakterze członka załogi. Udział osób niepełnoletnich wymaga wcześniejszych ustaleń z organizatorem.
  3. Terminy i trasy rejsów morskich ustala Organizator.
  4. Podane trasy rejsów mają charakter orientacyjny. Ostateczną decyzję o zawinięciu do konkretnego portu podejmuje kapitan, kierując się względami bezpieczeństwa jachtu i załogi oraz dobrą praktyką morską.
 2. Uczestnictwo
  1. Rezerwacja miejsca następuje w oparciu o kolejność zgłoszeń wysłanych na adres jmaster@jmaster.pl. Jeżeli nie ustalono inaczej, to zaliczka wynosi 30% kosztu uczestnictwa. Należy ją wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania informacji o sposobie jej przekazania. W przypadku braku miejsc osoba zapisywana jest na listę rezerwową.
  2. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to koszt uczestnictwa NIE zawiera dojazdu, opłat portowych, zakupu paliwa do jachtu, wyżywienie itp. Koszt te są pokrywane przez załogę i zależą od rejonu pływania, standardów żywieniowych oraz możliwości organizacyjnych uczestników.
  3. Uczestnicy rejsu zostają zaokrętowani w charakterze członków załogi. O funkcji i obowiązkach członka załogi decyduje kapitan. Członkowie załogi zobowiązani są do wykonywania poleceń kapitana. Od wydanego polecenia przysługuje prawo odwołania, po jego wykonaniu.
  4. Uczestnicy są zobowiązani zabrać ze sobą odzież adekwatną do rejonu pływania (w tym nieprzemakalne obuwie, sztormiak, śpiwór itp.)
  5. Wpłacenie zaliczki jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  6. Dane osobowe podane mailem i/lub w szczegłółach przelewu zostaną wykorzystane do celów związanych z organizacją rejsu oraz w celach finansowo - księgowych związanych z uczestnictwem.
 3. Rezygnacja
  1. Rezygnacja z udziału następuje na skutek:
   1. Pisemnego (mail) oświadczenia o rezygnacji.
   2. Nie dokonania wpłat w ustalonym terminie.
   3. Na wniosek kapitana w przypadku odmowy pokrycia przypadającej na daną osobę kosztów artykułów spożywczych, opłat portowych itp.
   4. Nie stawienia się w porcie zaokrętowania w dniu rozpoczęcia
   5. Wyokrętowania przed datą zakończenia
  2. Osoba rezygnująca z udziału może wskazać nowego uczestnika (spełniającego wymagania opisane w punkcie 1.2), który będzie mógł w całości wykorzystać wpłaconą wcześniej kwotę. Jeżeli rezygnacja nastąpi 60 dni przed rozpoczęciem lub gdy organizatorowi uda się zapełnić zwolnione miejsce, zwracana jest wpłacona wcześniej kwota pomniejszona o zaliczkę.
  3. W przypadku nie odbycia się rejsu/szkolenia w winy organizatora (awaria jachtu, brak kapitana, niewystarczająca ilość zgłoszeń itp.), zwracana jest całość wpłaconej wcześniej kwoty. 

Informacjo ochronie danych osobowych:

 1. Uprzejmie informujemy, że firma JMaster Jarosław Sykson oraz JMaster.pl Artur Sykson posiada adres mailowy jeżeli został nam podany, a także przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z internetu, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które mają charakter danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). 
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: JMaster Jarosław Sykson ul. Kadrowa 33c, 04-421 Warszawa, NIP: 951 003 10 91 oraz JMaster.pl Artur Sykson ul. Kadrowa 33c, 04-421 Warszawa, NIP: 951 206 30 89
 3. Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych - w sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kadrowa 33c, 04-421 Warszawa, lub mailowo: jmaster@jmaster.pl 
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez JMaster Jarosław Sykson oraz JMaster.pl Artur Sykson marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO).
 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani osobom trzecim
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ręcznie i w zakresie, w jakim zostały one udostępnione osobiście lub są udostępniane przez źródła publicznie dostępne. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 
 8. Posiadacie Państwo: 
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
  2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznacie za zasadne, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO. 
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Jeśli Państwo nie chcą, aby Państwa dane osobowe były przez nas używane, prosimy o informację: NIE WYRAŻAM ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
 12. Brak informacji o nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie z adresu mailowego: jmaster@jmaster.pl, artsyk@gmail.com, jsykson@gmail.com informacji marketingowych, handlowych oraz innych informacji związanych ze współpracą z naszą firmą. 
 13. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez naszą firmę jest dostępna na https://www.jmaster.pl w zakładce informacje
JMaster.pl - szkolenia dla każdego